Πρωτοβουλία για την Μακεδονία

Το πλαίσιο αρχών μας για την Μακεδονία:

  • Το όνομα της Μακεδονίας είναι πράγμα ελληνικόν και δεν εκχωρείται.
  • Δεν υπάρχουν άλλοι Μακεδόνες πλην Ελλήνων.
  • Τα σύνορα της Μακεδονίας τελειώνουν εκεί όπου τελειώνουν τα σύνορα της Ελλάδος.

Blog στο WordPress.com.